Obavijesti

NA BAZNOJ STANICI HUM PUŠTEN 4G SIGNAL

Dana 15. juna 2021. godine, na baznoj stanici Hum, pušten je i brži i bolji, 4G signal kompanije BH Telecom.

U toku više od dvije decenije kako je u Bosni i Hercegovini prisutan GSM signal, tačnije signal BH Telecoma, pretplatnici ove mreže koji su živjeli u MZ Bjelimići ili koji su posjećivali istu, mogli su samo koristiti osnovni GSM signal, odnosno EDGE signal ovog telekom operatera, baš kako to prikazuje ilustracija sa desne strane (gsma.com). Svo to vrijeme pretplatnici BH Telecoma su bili ograničeni kvalitetom mreže, koji je sve samo ne blizu današnjih standarda, 3G, 4G, i 5G, standarda koji osiguravaju iole normalan prenos podataka i koji je sve bitniji kako u privatne svrhe, tako sve više i u one poslovne. Pretplatnici BH Telecoma koji koriste signal ovog operatora, i dan danas su ograničeni signalom koji u nekim mjestima Bjelimića jednostavno nestaje, kao što je to slučaj od sela Luka (Kolijevka) odnosno do Jelenače u selu Sinanovići – općina Trnovo.

Konačno, nakon dosta vremena i velikog napora g. Emila Trnke, BH Telecom je početkom mjeseca decembra 2020. godine konačno pustio u rad novu 3G opremu na baznoj stanici Hum u Bjelimićima. Nakon ovog inicijalnog poboljšanja mrežne infrastrukture u toku prošle godine, nedavno, tačnije 15. juna 2021. godine, na spomenutoj baznoj stanici Hum, pušten je i brži i bolji, 4G signal.

Značaj poboljšane mrežne infrastrukture BH Telecoma u Bjelimićima je zaista velik. Osim što stanovništvo neće više biti prinuđeno imati kablovski priključak da bi se uopće služilo internetom, i sami posjetioci, i sve brojniji turisti kojih je u tranzitu sve više iz pravca Sarajeva prema Glavatičevu i Boračkom jezeru, ili obrnuto, imaće pogodnost kako privatnog tako i poslovnog pristupa širokopojasnom internetu, te dijeljenja internet konekcije putem mobilnih pristupnih tačaka.

Ovim unapređenjem usluge BH Telecoma, indirektno se doprinosi unapređivanju kvaliteta života na selu, razvoju turizma i smanjenju socijalnog jaza između seoskih i gradskih područja.

Nadajmo se da će od sada BH Telecom zaista imati više sluha za potrebe stanovništva sa ovog područja, stanovništva porijeklom sa ovog područja, kao i za potrebe sve većeg broja posjetilaca Mjesne zajednice Bjelimići, te da će nastaviti unapređivati infrastrukturu i pokrivenost ove mjesne zajednice svojim signalom. Danas je to ovaj zaista hvale vrijedan korak poput 4G signala, a sutra je to bolja pokrivenost Visočice i Treskavice, te noviji standardi poput 5G mreža i slično.

NA BAZNOJ STANICI HUM PUŠTEN 4G SIGNAL
Komentari
Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem