TURIZAM

Po definiciji, turizam je skup odnosa i pojava koje proizlaze iz putovanja i boravka posjetilaca nekog mjesta, ako se tim boravkom ne zasniva stalno prebivalište i ako sa takvim boravkom nije povezana nikakva njihova trajna ekonomska djelatnost (Hunziker i Krapf, 1942).

Turizam možemo podijeliti u dvije grane, a to su poslovni i rekreacijski turizam. Poslovni turizam je turizam koji je povezan sa profesionalnim interesima osobe, njenim radom i karijerom, dok je rekreacijski turizam onaj turizam kod kojeg osoba odlazi na odmor, radi poboljšanja svog fizičkog i psihičkog zdravlja.

Planina Visočica

Planina Treskavica

Rijeka Ljuta

Rijeka Neretva

Planine Visočica i Treskavica, kao i rijeke Ljuta i Neretva, Bjelimićima daju osebujnu i neponovljivu ljepotu, čineći Bjelimiće mjesnom zajednicom koja ima brojne komparativne prednosti za razvoj turizma ove lokalne zajednice. Na relativno malom prostoru susrećemo bogatstvo reljefnih i geoloških oblika, krajolika i vegetacije, prelaz između planinske i submediteranske klime, raznovrsnu floru i faunu, te jedinstvene kulturno – historijske spomenike.

Lovci iz daleka dolaze u ove krajeve da bi makar okom ulovili sve rjeđe vrste životinja, a rijeke Rakitnica, Ljuta i Neretva, kojima prijete hidrocentrale, koje su dom za vrste pastrmke: potočna pastrmka (Salmo trutta fario), glavatica (Salmo marmoratus) i autohtona mehkousna pastrmka (Salmothumus obtusirostris oxyrhynchus) još uvijek su raj za oči, posebno oči sportskih ribolovaca. Područje od olimpijskih planina Bjelašnice i Igmana, preko Bjelimića prema Boračkom jezeru, nudi obilje potencijala za rekreativni turizam, kako za zimski (zimsko planinarenje, skijanje, klizanje, sankanje, snowboarding i slično), tako i za ljetni (šetnje, trčanje, planinarenje, sportovi na vodi, biciklizam, kampovanje, sportske igre, golf, tenis, jahanje, lov, ribolov, adrenalinski /avanturistički/ turizam, ekskurzije i slično.).

Ekološki, odnosno seoski turizam Bjelimića, poput onoga koji populariziraju u “Eko selu Bjelimići” u selu Luka, “Eko selu Ljubuča“, Ekološkom udruženju “Zeleno Ocrkavlje“, “Oku Treskavice” u Ljutoj, sa odgovarajućim pristupom razvoju i promocijom proizvoda iz domaće ponude, može biti veoma uspješan.

Govoreći o turizmu u slučaju Bjelimića, fokus možemo staviti na rekreativni turizam, a on se najjednostavnije dalje dijeli na specifične grane, od kojih ćemo navesti samo neke koje su primjenjive na područje Bjelimića:

KULTURNI TURIZAM

EKOLOŠKI TURIZAM

SEOSKI TURIZAM

ZDRAVSTVENI TURIZAM

SPORTSKO – REKREATIVNI TURIZAM

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem