SPORTSKO – REKREATIVNI TURIZAM

Sportsko-rekreativni turizam podrazumijeva bavljenje turista sportom i rekreacijom, odnosno “kao motiv turističkih putovanja u modernom turizmu sve se više javlja sportska rekreacija kojom se aktivno bave turisti na odmoru. Sportska rekreacija po pravilu nema ni takmičarski niti gledateljski karakter. To je sportska aktivnost turista izabrana po vlastitom izboru sa svrhom zadovoljavanja potreba za kretanjem, igrom, aktivnim odmorom i razonodom. Sportsko – rekreativni turizam bi mogli ugrubo podijeliti u dva segmenta – zimski i ljetni.

Zimski sportsko- rekreativni turizam se najčešće sprovodi u planinskim zimskim centrima, kao i na moru, dok se ljetni sportsko – rekreativni turizam sprovodi na moru, u planinama, na rijekama, jezerima i slično.

Obzirom da postoje sportsko-rekreativne aktivnosti karakteristične za pojedinu sezonu, tako se u okviru zimskog sportsko – rekreativnog turizma pojavljuju skijanje, skijaško trčanje, klizanje, sportske igre na snijegu i ledu i druge, a u okviru ljetnog sportsko – rekreativnog turizma šetnje, trčanje, planinarenje, sportovi na vodi, biciklizam, sportske igre, golf, tenis, jahanje, lov, ribolov,  adrenalinski (avanturistički) turizam itd.

Zimski sportsko-rekreativni turizam

Ljetni sportsko-rekreativni turizam

Kada je o Bjelimićima riječ, postoje veliki potencijali za razvoj kako zimskog sportsko – rekreativnog turizma, tako i onog ljetnog.  Planina Visočica, uz svoje bijelo ruho u koje se obuče svake godine, omogućava razvoj zimskog planinskog turizma koji podrazumijeva aktivnosti planinarenja, skijanja, snowboardinga, sportskih igara na snijegu.

Još veće mogućnosti postoje kada je riječ o ljetnom sportsko – rekreativnom turizmu. Ovdje već postoje početni koraci koji se odnose na biciklizam, šetnju, trčanje, sportsko penjanje, planinarenje.

U posljednje vrijeme sve veći je broj biciklista i penjača, a u šetnji Visočicom uživaju sve generacije posjetilaca, kako domaćih, tako i onih koji dolaze po prvi put.

Značajniji iskorak kada je riječ o planinarenju na području Bjelimića napravilo je Planinarsko društvo Željezničar iz Sarajeva. Naime, PD Željezničar je svojim trudom i zalaganjem, uz finansijsku pomoć Federalnog ministarstva okoliša i turizma, i EUFOR-a, uspjelo realizirati jedan značajan projekat na prostoru naše mjesne zajednice, a to je moderno osmišljen i lijep bivak pod nazivom “Zoran Šimić” koji se nalazi na izlazu iz kanjona Rakitnice na Visočicu, kroz dolinu Međeđa, na tački na kojoj se kroz kanjon spajaju Bjelašnica i Visočica. Ovaj bivak ne samo da je doprinio nekad izoliranom i izuzetno lijepom području, nego će sve više doprinositi aktivnostima planinarenja kako u kanjonu Rakitnice, tako i na Visočici unutar MZ Bjelimići .

Osim aktivnosti PD Željezničar, značajnije ture za planinarenje su Crvena staza i Crna staza koje promovira Vučko Trail, te Bijela staza puta Via Dinarica koja kroz Bjelimiće prolazi u dvije etape:

  1. Via Dinarica BH-W-09 Iz sela Lukomir preko planine Visočice do sela Ljuta
  2. Via Dinarica BH-W-10 Iz Ljute, oko Treskavice, do Kalinovika

Sportovi na vodi takođe imaju priliku za razvoj, uzevši u obzir ljepote gornjeg toka rijeke Neretve i Ljute. Netaknuta priroda nudi priliku za ulaganja u sportske terene ili objekte za razvoj sportova poput golfa, tenisa, jahanja i sl, Sve popularniji adrenalinski (avanturistički) turizam koji popularizira aktivnosti poput paraglajdinga, zip line tura itekako ima svoju šansu u Bjelimićima.

Na kraju, još ćemo dodati sportski lov i ribolov koji Bjelimiće već duže vrijeme čine sve prepoznatljivijim u očima sportskih lovaca i ribolovaca. Inače, u Bjelimićima djeluju kako sekcija Lovačkog društva “Visočica”, tako i Organizacija sportskih ribolovaca Konjic, a u naselju Ljuta brigu o lovištima vodi i Šumarstvo Ljuta d.o.o.

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem