EKOLOŠKI TURIZAM

U općoj poplavi raznoraznih naziva kojima je zajednički predznak eko, pojavo se i eko turizam. Najbolje bi ga se moglo definirati kao turizam u kojem osviješteni turisti podupiru zaštitu prirode i okoliša na destinaciji koju su odabrali, kao i lokalnu zajednicu i njezinu kulturnu baštinu. Ili, drugim riječima, takvi turisti ne razmišljaju samo o tome da za uloženi novac dobiju što više, već žele što manje utjecati na područje koje su odlučili posjetiti, pritom pazeći da i lokalna zajednica zauzvrat dobije prihod koji joj osigurava egzistenciju. To znači da će preferirati konzumaciju domaćih, autohtonih proizvoda, po mogućnosti iz ekološkog, odnosno organskog uzgoja, kao i upoznavanje sa običajima i kulturom tamošnjeg stanovništva.

U slučaju Bjelimića, možemo govoriti o interesu turista koji žele što manje utjecati na područje koje su odlučili posjetiti, pritom pazeći da i lokalna zajednica zauzvrat dobije prihod koji joj osigurava egzistenciju. Ovim se misli kako na kupovinu i/ili konzumaciju domaćih autohtonih proizvoda sa područja MZ Bjelimići, iz organskog uzgoja, tako i na upoznavanje sa običajima i kulturom domaćeg stanovništva, te na moguće akcije organizirane za turiste i zbog turista, od strane Savjeta MZ Bjelimići, poput pošumljavanja, čišćenja bitnih lokacija i slično.

Planiranje i razvoj (ekološkog) turizma na prostoru Bjelimića mogu valorizirati kako općina Konjic, tako i Savjet MZ Bjelimići, te udruženja ljudi sa prostora Bjelimića kroz sljedeće:

– prepoznavanje važnosti baštine,

– brigu o lokalitetima baštine,

– razvoj partnerstva sa eko društvima u Bjelimićima za zajedničku korist,

– ugradnja pitanja baštine u planiranje razvoja,

– ulaganje u ljude i lokalitete (čišćenje lokacija, sadnja drveća, turistička signalizacija),

– promoviranje ekološke svijesti u oblikovanju turističkih proizvoda,

– promovisanje kako prava, tako i obaveza lokalnog, autohtonog stanovništva.

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem