POLJOPRIVREDA

Poljoprivreda je ekonomska djelatnost koja pomoću kultiviranih biljaka i domaćih životinja, uz ljudski rad iskorištava prirodne izvore (tlo, voda, klima) za dobivanje biljnih i životinjskih proizvoda koji se koriste u prehrani ljudi i životinja, te kao sirovine za daljnju preradu.

Poljoprivreda je među najstarijim ljudskim djelatnostima i obzirom da je ta djelatnost starija od bilo kojeg pisanog dokumenta, nije moguće ustanoviti kada je ona nastala. Sudeći po ostacima i arheološkim nalazima, poljoprivreda je nastala negdje u periodu od 10.000 do 7.000 pr. n. e. kada se svodila na sakupljanje plodova sa grmlja i drveća.

Poljoprivredu dijelimo na dvije glavne grane:

  • biljna i gljivarska proizvodnja – odnosno zemljoradnja (ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo, gljivarstvo i dr.)
  • životinjska proizvodnja – odnosno stočarstvo (govedarstvo, peradarstvo, ovčarstvo, konjogojstvo, pčelarstvo i slično).

U novije vrijeme i biljnu i životinjsku proizvodnju takođe dijelimo i na konvencionalnu i ekološku, ovisno da li se u proizvodnji poljoprivrednih proizvoda koriste hemijska sredstva, ili se pak proizvodnja vrši organski, bez pomoći hemikalija.

Poljoprivreda je oduvijek bila najznačajnija ekonomska grana Bjelimića koja je othranila mnoge generacije ovog područja, a koja uprkos iseljavanju stanovništva Bjelimića, ima izuzetnu perspektivu, posebno u organskoj odnosno ekološkoj proizvodnji. Spomenućemo dvije osnovne grane poljoprivrede, a klikom na svaki od linkova, možete saznati više o svakoj grani, odnosno njenim podvrstama i o tradiciji i perspektivama istih u MZ Bjelimići.

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem