NOVI VIJEK

Novi vijek počinje otkrićima u oblasti nauke, tehnike, privrede i upoznavanja vlastite planete. Nova tehnička otkrića kao što su pronalazak kompasa i durbina, ili izgradnja karavela, nove vrste brodova, omogućila su i ubrzala geografska otkrića. Stoga je Novi vijek, po historiografskoj kategorizaciji, period koji započinje Kolumbovim otkrićem Amerike (1492. godina). Ovaj period se nastavlja sve do kraja Prvog svjetskog rata (1918. godine).

Rani novi vijek, koji je ponekad naziva „Evropskim dobom”, od 1492. godine do 1800. godine, obuhvata prosvjetiteljstvo i doba otkrića. Izum modernog štampanja sredinom XV vijeka, sa primjenom pokretnih kalupa proizveo je revolucionarne primjene u komunikaciji i olakšao sve veće širenje informacija, pomažući okončanju srednjeg vijeka i uspostavljanju naučne revolucije. Do XVIII vijeka, akumulacija znanja i tehnologije dosegla je kritičnu masu, što je dovelo do industrijske revolucije i početka kasnog novog vijeka, koji je započeo 1800. godine, i završio krajem Prvog svjetskog rata, kada nastupa moderno doba.

U slučaju Bosne i Hercegovine, a time i Bjelimića, Novi vijek se podudara sa okupacijom Bosne i Hercegovine od strane dva velika carstva – Osmanskog carstva (1463. – 1878.) i Austro-Ugarske Monarhije (1878. godine do 1918.) pa ćemo tako i obraditi ovaj period.

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem