ODBORI PODRUŽNICA MZ BJELIMIĆI

Mjesna zajednica Bjelimići je organizirana u šest podružnica, i to: podružnica Odžaci, podružnica Gradeljina, podružnica Luka, podružnica Doljani, podružnica Ljuta, i podružnica Sitnik. Svaka od podružnica ima svoje odbore koji imaju svoj unaprijed određeni broj članova:

– Odbor podružnice Odžaci – 5 članova (Nazif Kurtović, Mehmed Kurtović, Muamer Tinjak, Hasan Nikšić, Suad Mehremić)

– Odbor podružnice Gradeljina – 5 članova (Osman Bozalija, Mustafa Bostandžija, Muhamed Granulo, Salko Šurković, Hamid Imamović)

– Odbor podružnice Luka – 5 članova (Hamid Biber, Elvir Brkan, Safet Daut, Mehmed Biber, Šućro Biber)

– Odbor podružnice Doljani – 3 člana (Šaćir Muharemović, Šaban Kurtović, Šefik Kurtović)

– Odbor podružnice Ljuta – 3 člana (Ramo Trnka, Nezir Trnka, Alija Pintol)

– Odbor podružnice Sitnik – 3 člana (Osman Kurtović, Zijad Tinjak, Juso Tucaković)

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem