TRANSPORT

REGIONALNE CESTE

Prije rata od Konjica do Bjelimića je vodio svježe završen regionalni put R-436 koji je izgradila Vojna pošta i koji išao preko Boraka, Boračkog jezera i Glavatičeva do MZ Bjelimići. Agresija na RBiH je zaustavila dalje asfaltiranje puta prema selu Argud i dalje prema Kalinoviku. Tako asfalta ni danas nema od prevoja Vojle (između sela Sopot i Argud), a prilično lošim makadamskim putem ide se preko Din Dola, pored sela Hotovlje, Kutine i izlazi se na asfaltirani regionalni put Kalinovik – Ulog (R-433, nova oznaka R-5501). Udaljenost od Odžaka do Kalinovika ovim putem je nekih dvadeset i pet kilometara.

REGIONALNE CESTE R-703 I R-960

Javno preduzeće JP Ceste Federacije BiH je u periodu od 2013. do 2014. godine investiralo u izradu ”Studije kategorizacije cesta FBiH”. Odluka Vlade FBiH o usvajanju ove studije je donesena na 104. sjednici Vlade, održanoj 20. marta 2014. godine. U navedenoj odluci došlo je do određenih izmjena ranga saobraćajnica, a između ostalog odluka se odnosi i na ceste na području MZ Bjelimići.

Tako se dio ceste sa starom oznakom R-436 u dužini od 33 km (Glavatičevo – Odžaci – Hotovlje (granica entiteta)) počeo označavati kao kao R-703 (regionalna cesta prvog reda), dok se stara lokalna cesta od spoja sa R-703 prema Visočici, Bjelašnici i Igmanu (Argud – Sinanovići – Šabići – Babin Do – Gornja Grkarica) u dužini od 44 km počela označavati kao R-960 (regionalna cesta drugog reda).

Takođe, cestovni pravci koji su kategorizirani ovom odlukom Vlade FBiH u jednu od kategorija cesta, a nisu izgrađeni u ukupnoj dužini po tehničkim karakteristikama za taj rang ceste, na tim dionicama se definiraju kao ceste u izgradnji u smislu eksploatacije i održavanja prohodnosti. Takve su cesta R-703, na potezu od Vojla do Hotovlja, te cesta R-960 na potezu od Sinanovića do Arguda.

Regionalne ceste prvog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje ekonomskih područja države ili entiteta, značajnih središta lokalnih zajednica, kao i za saobraćajno povezivanje sa cestama iste ili više kategorije; posebno izgrađeni priključci, ukoliko su predviđeni, čine njihov sastavni dio.

Regionalne ceste drugog reda namijenjene su za saobraćajno povezivanje središta lokalnih zajednica u okviru određenog entiteta, za povezivanje turističkih (turističke ceste) i graničnih područja značajnih za državu, te za povezivanje graničnih prijelaza sa cestama iste ili više kategorije kada po propisanim kriterijima kategorizacije ne dostigne višu kategoriju.

 

ODLUKA VLADE FBIH O KATEGORIZACIJI CESTA U AUTOCESTE I BRZE CESTE, MAGISTRALNE CESTE I REGIONALNE CESTE

Takođe, 2018. godine je konačno završeno asfaltiranje putne komunikacije Sinanovići – Luka, koji se nastavio na postojeću asfaltnu komunikaciju R-960 odnosno Gornja Grkarica – Babin Do – Šabići – Sinanovići koja MZ Bjelimići spaja direktno sa Sarajevom. Ovim putem preko planina Bjelašnice i Visočice udaljenost od Sarajeva do Bjelimića je nekih 60 km, i njime se može stići od jedne do druge tačke za nešto više od sat vremena.

Nažalost, iako se ovaj asfaltni pravac od raskrsnice u Sinanovićima do sela Luka (odnosno prema centru MZ Bjelimići u Odžacima) nastavio na već spomenuti postojeći regionalni put R-960 (koji je išao od Gornje Grkarice do raskrsnice u Sinanovićima), Vlada FBiH uopće nije klasificirala dio ceste od Sinanovića do Odžaka (ni kao dio R-960 niti bilo kako jer je klasifikacija rađena 2014. godine, dok je ta dionica finalizirana tek 2018. godine) čime sredstva za održavanje ove dionice ne postoje (što je naročito izraženo u zimskom periodu pa je ova cesta u dijelu od Sinanovića do Luke u tom periodu praktično neprohodna).

Dodatna nelogičnost je što se sa iste raskrsnice u Sinanovićima odakle kreće asfaltni put prema selu Luka takođe odvaja i makadamski put prema selima Ljuta, Svijenča i Argud, a koji je Vlada FBiH već klasificirala kao dio puta R-960.

Kako koja godina dolazi, interes ljudi za ovaj kraj postaje sve veći, posebno zbog razvoja planinarskog, seoskog, ribolovnog i rafting turizma i protoka turista iz Sarajeva prema Visočici, Bjelimićima, Glavatičevu i Boračkom jezeru. Postojeći asfaltni pravac od Sinanovića do Luke odnosno Odžaka je sve prometniji, i vjerujemo da i ova dionica konačno zaslužuje klasifikaciju i to adekvatnu obzirom da već turistički i ekonomski povezuje ne samo lokalne zajednice, već i dvije općine Trnovo i Konjic, odnosno dva kantona – Kanton Sarajevo i Hercegovačko-neretvanski kanton.

A – Sinanovići

(raskrsnica: lijevo makadamski dio R-960 za Ljutu i Argud, desno neklasificirana asfaltirana cesta)

B – Visočica

(nova neklasificirana cesta od raskrsnice sa R-960 u Sinanovićima do R-703 u Odžacima)

C – Luka

(nova neklasificirana cesta od raskrsnice sa R-960 u Sinanovićima do R-703 u Odžacima)

D – Odžaci

(stara cesta R-436 odnosno R-703 po novoj klasifikaciji)

PREVOZ PUTNIKA

U Bjelimićima djeluje i firma “Bjelimići-bus”, koja ima dva minibusa i tri sprintera koji redovno saobraćaju na linijama Bjelimići – Konjic – Sarajevo i obratno. Ujedno, firma “Bjelimići-bus” vrši vanredni prevoz, prevoz za rafting ture, kao i prevoz za dženaze.

Red vožnje firme “Bjelimići-bus” je kako slijedi:

Bjelimići – Konjic – Sarajevo  (svakim danom osim nedjelje) u 08:00h (nedjeljom u 15:00h)

Sarajevo – Konjic – Bjelimići (svakim danom osim nedjelje) u 14:00h

Dodatne informacije o trenutnom redu vožnje firme “Bjelimići-bus” kao i o samoj liniji je moguće dobiti na broj telefona: 061/836-574

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem