ŠUMARSTVO

Šumarstvo je sa jedne strane kako grana privrede, tako i naučna disciplina koja se bavi uzgojem, njegom, zaštitom i eksploatacijom šuma. Predmet njene aktivnosti su šuma, šumsko tlo i šumski proizvodi. Cilj šumarstva je učiniti šume korisnim za što veći broj ljudi.

Osobe zadužene za upravljanje šumama, odnosno šumari drže se koncepta održive – eksploatacije, kako bi njima povjerenu šumu mogli trajno iskorištavati. Oni planiraju svoju aktivnost (sječu i obnovu) na duge vremenske staze, u skladu sa životnim vijekom svojih obnovljivih usjeva.

Šumarska praksa se dijeli u tri područja: metode reprodukcije, povremenu sječu, te zaštitu i regeneraciju.

U svakoj šumi kad dođe zato vrijeme potrebno je posjeći stara stabla i zamijeniti ih novim sadnicama. Period regeneracije (obnove) i reprodukcije počinje od pripremnih mjera, a završava tek kad su se mlada stabla prihvate u zadovoljavajućim količinama i potpuno prilagode novoj okolini.

Povremena sječa vrši se tokom cijelog perioda reprodukcije šume, ta sječa ili prorjeđivanje vrši se da se uredi i poboljša njen rast i nema efekta na obnovu šumskog fonda, a njom se ipak postižu i neki finansijski efekti. Povremena sječa je usmjerena prije svega na kontrolu rasta, od gustoće do selekcije stabala za daljnji rast. Pritom se vodi računa da se taj teren zaštiti od požara (usjeci), insekata, gljivica, životinja i atmosferskih nedaća.

Regeneracija šuma, se vrši na dva načina: prirodnim ili umjetnim načinom. Prirodna regeneracija šuma je lakša metoda, ali može biti spora i nepravilna. Ta metoda se može primjenjivati samo u onim šumama, u kojima već od prije rastu iste vrste drveća. Za razliku od nje umjetna regeneracija (pošumljavanje) traži više truda, ali je brža i dugoročno isplativija, jer dopušta uvođenje novih (ili boljih) vrsti od postojećih.

Što se tiče šumskih resursa na prostoru MZ Bjelimići, upravljanje istima vrše Šumarstvo “Prenj” d.d, te Šumarstvo Ljuta d.o.o.

Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic je društvo koje se preko šezdeset godina bavi djelatnošću uzgoja, zaštite i iskorištavanja šuma u skladu sa državnom razvojnom politikom, prioritetima i legislativom i na bazi međunarodno priznatih i dogovorenih principa održivog upravljanja šumama, odnosno na bazi trajnosti proizvodnje i prihoda uz očuvanje i poboljšanje biodiverziteta i ostalih generalno korisnih funkcija šuma. Šumarstvo “Prenj” d.d. Konjic je društvo koje se sastoji od dioničkog kapitala u iznosu od 49 % i državnog kapitala – Općina Konjic u iznosu od 51 %.

Šumarstvo Ljuta d.o.o. od svog osnivanja kontinuirano gazduje prirodnim resursima na lokalitetu padina Treskavice i Visočice, na području naselja Ljuta u MZ Bjelimići (općina Konjic). Šumarstvo Ljuta d.o.o. se bavi podizanjem novih šumskih kultura, zaštitom kompletnog biofonda, zaštitom divljači, eksploatacijom drvne mase, održavanjem i gradnjom šumskih puteva i prodajom drvnih sortimenata. Osim toga društvo se bavi pružanjem usluga sječe i izvoza drvnih sortimenata u svim djelovima BiH, zatim pružanjem usluga iznajmljivanja šumske mehanizacije, kao i prodajom i servisiranjem rabljenih mašina.

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem