MODERNA HISTORIJA

Moderno doba, odnosno moderna historija, je doba današnjice, poslije otkrića parne mašine i željeznice, proizvodnje na traci (automobili), aviona, struje, kompjutera. Kao početak moderne historije, uzima se kraj Prvog svjetskog rata 1918. godine. U društvenim odnosima, pored kapitalizma, koji je sam doživio duboke promjene, javlja se i socijalizam. Dvadeseti vijek, a time i modernu historiju, obilježila su dva svjetska rata uz ogromne ljudske gubitke. Period moderne historije nakon Drugog svjetskog rata, koji je potrajao do kraja XX vijeka, naziva se i periodom hladnog rata.

Za historiju Bosne i Hercegovine, a time i Bjelimića, ovaj period se odvija u nekoliko faza. Prva je kraljevina ujedinjenih južnih Slavena odnosno ujedinjenje Države SHS sa Srbijom i Crnom Gorom i formiranje Kraljevine SHS koja kasnije prerasta u Kraljevinu Jugoslaviju. Potom, u vihoru Drugog svjetskog rata narodnooslobodilačka borba i otpor okupatoru prerastaju u socijalističku federalnu državu južnih Slavena pod nazivom Demokratska Federalna Jugoslavija (DFJ) koja je nakon Drugog svjetskog rata preimenovana u Federalnu Narodnu Republiku Jugoslaviju (FNRJ), te kasnije u Socijalističku Federalnu Republiku Jugoslaviju. Kraj XX vijeka donosi i kulminaciju hladnog rata, ruši se i Berlinski zid, a SFRJ se nakon ambicija najveće jugoslavenske republike Srbije raspada u krvi, te tako i Bosna i Hercegovina postaje nezavisna republika koju će susjedi neuspješno pokušati uništiti.

Moderno doba, odnosno moderna historija, je doba današnjice, poslije otkrića parne mašine i željeznice, proizvodnje na traci (automobili), aviona, struje, kompjutera. Kao početak moderne historije, uzima se kraj Prvog svjetskog rata 1918. godine. U društvenim odnosima, pored kapitalizma, koji je sam doživio duboke promjene, javlja se i socijalizam. Dvadeseti vijek, a time i modernu historiju, obilježila su dva svjetska rata uz ogromne ljudske gubitke. Period moderne historije nakon Drugog svjetskog rata, koji je potrajao do kraja XX vijeka, naziva se i periodom hladnog rata.

Za historiju Bosne i Hercegovine, a time i Bjelimića, ovaj period se odvija u nekoliko faza. Prva je kraljevina ujedinjenih južnih Slavena odnosno ujedinjenje Države SHS sa Srbijom i Crnom Gorom i formiranje Kraljevine SHS koja kasnije prerasta u Kraljevinu Jugoslaviju. Potom, slijedi Drugi svjetski rat i okupacija od strane nacističke NDH. U vihoru Drugog svjetskog rata narodnooslobodilačka borba i otpor okupatoru prerastaju u socijalističku federalnu državu južnih Slavena pod nazivom Demokratska Federalna Jugoslavija (DFJ) koja je nakon Drugog svjetskog rata preimenovana u Federalnu Narodnu Republiku Jugoslaviju (FNRJ), te kasnije u Socijalističku Federalnu Republiku Jugoslaviju. Kraj XX vijeka donosi i kulminaciju hladnog rata, ruši se i Berlinski zid, a SFRJ se nakon ambicija najveće jugoslavenske republike Srbije raspada u krvi, te tako i Bosna i Hercegovina postaje nezavisna republika koju će susjedi neuspješno pokušati uništiti.

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem