KRALJEVINA SHS

Država Slovenaca, Hrvata i Srba (Država SHS) proglašena je 29. oktobra 1918, od zemalja na kojima su živjeli južnoslavenski narodi u Austro-Ugarskoj, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

Podgoričkom skupštinom, 26. novembra 1918. Kraljevini Srbiji je priključena Kraljevina Crna Gora, a već 1. decembra 1918. godine, Narodno vijeće SHS je odlučilo da se Država SHS ujedini sa Kraljevinom Srbijom (koja je već inkorporirala Crnu Goru), da bi se na kraju formirala Kraljevinu Srba Hrvata i Slovenaca.

Bosna i Hercegovina je u Kraljevinu SHS ušla kao zemlja sa dva izlaza na more, preuzeta je postojeća austrougarska podjela na oblasti i kotare, a Bjelimići su bili dio Mostarske oblasti u kotaru Konjic. Uredbom o podjeli Kraljevine SHS na oblasti od 26. juna 1922. godine kojim je preustrojena Kraljevina SHS cijela zemlja je upravno podijeljena na 33 oblasti, a Bjelimići su kao seoska općina (u smislu MZ) i dalje bili dio u kotaru Konjic u Mostarskoj oblasti.

Stanje administrativne podjele iz Austro-Ugarske se zadržalo na području Bjelimića sve do 1927, kada se ukida 15 seoskih općina na području kotara Konjic i kada se njihov broj reducira na 8. Među novih osam je bila i seoska općina Bjelimići koja je uključivala i Župu. 

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem