KLIMA

Mjesnu zajednicu Bjelimići karakterizira brdsko-planinski reljef, omeđen sa sjevera vrhovima planine Visočice, a sa sjeveroistoka vrhovima planine Treskavice, te sa južne strane rijekom Neretvom i njenim pritokama sa zapada i istoka, Slatinicom i Ljutom.

Na području MZ Bjelimići sjeverno imamo područje hladne planinske klime koja vlada na planinama Visočici i Treskavici.

Na padinama planina Visočice i Treskavice, u selima koja su smještena prema rijeci Neretvi i pritokama Slatinici i Ljutoj, prisutna je pretplaninska sredozemna klima sa suhim ljetima i hladnijim zimama.

U selima koja se nalaze uz samu rijeku Neretvu, prisutna je nešto izmijenjena sredozemna klima sa suhim ljetima i blažim zimama, što je rezultat prodora toplog sredozemnog zraka.

PLANINSKA KLIMA

(Visočica i Treskavica)

PRETPLANINSKA SREDOZEMNA

(sela)

IZMIJENJENA SREDOZEMNA

(Neretva)

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem