STARI VIJEK

PODJELA STAROG VIJEKA

Pod pojmom starog vijeka podrazumijevamo period koji počinje uvođenjem pisma odnosno početkom civilizacije (oko 3500. godine prije nove ere u Mezopotamiji) odnosno period oblikovanja pisma i starih orijentalnih carstava prednje Azije, Mezopotamije (Sumer, Akad (ili Agade), Babilon, Mitanni, Asirija), Iranskog visočja (Elam, Medija, Perzija) i Male Azije/Anatolije (Hetitsko carstvo, Frigija, Lidija), kao i Egipta. Ovaj period traje do početka srednjeg vijeka (sredina petog vijeka nove ere), i poklapa se sa raspadom Rimskog carstva i državne tvorevine Sasanida u vrijeme seobe naroda i arapskih ekspanzija (propast Zapadnog rimskog carstva 476./480. godina).

Stari vijek se inače dijeli prema kulturama čiji tragovi su se zadržali do danas (3.500 pr.n.e. – 5. vijek). Obzirom da se Stari vijek poklapa sa metalnim dobom koje se sastoji tri doba (bakarno, bronzano i željezno) te periodom od osnivanja do propasti Rimskog Carstva, i mi ćemo ovaj period Starog vijeka podijeliti na četiri perioda: Bakarno doba, Bronzano doba, Željezno doba i Doba Rimskog Carstva.

Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem