Obavijesti

TRADICIONALNI TEFERIČ U BJELIMIĆIMA

Stećak (Boljuni, Stolac)

Svi koji imalo poznaju Bjelimiće znaju da se u toj Mjesnoj zajednici tradicionalno okuplja narod i održava teferič svake godine krajem jula mjeseca. Historijat ovog teferiča seže u daleku 1932. godinu.

Naime, kako piše „Gajret“ u svom 17. izdanju od septembra 1932, na Aliđun 2. avgusta 1932. godine a na inicijativu povjerenika Čukle Derviša koji je tada bio nastavnik u školi u Bjelimićima, priređen je veliki narodni teferič u Bjelimićima na lokaciji Povaj Do. Teferič u Povaj Dolu je bio organiziran u korist „Gajreta“ i popravke džamije u Bjelimićima. U daljem tekstu „Gajret“ je naveo kako je spomenuti teferič vrlo dobro uspio, kako moralno, tako i materijalno. Osim ovoga, navedeno je i da je teferič osim mještana okolnih sela takođe posjetilo nekoliko uglednih građana iz Konjica, na čelu sa gospodinom M. Terzićem, načelnikom sreza Konjic. Kao čist prihod sa teferiča naveden je iznos od tadašnjih 800 dinara, od čega 400 raspoređeno na popravak džamije, a 400 za „Gajret.“

Nakon Drugog svjetskog rata, u Bjelimićima se i dalje nastavilo organizovati okupljanje naroda u vidu teferiča, međutim teferič više nije bio organiziran na Aliđun kao u početku, već su mjesne vlasti teferič počele organizirati na sljedeći najbliži datum sa drugim povodom: na Dan ustanka naroda Bosne i Hercegovine, 27. jula. Ovaj datum i povod za teferič je ostao sve do agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, 1992. godine, a od 1996. godine odnosno nakon agresije na RBiH, teferič se nastavio organizovati na najbliže datume tim danima, a lokalna zajednica je odlučila da to bude zadnja nedjelja u julu, i ovo se nastavilo sve do dan danas.

I ove godine, tradicionalni teferič u Bjelimićima će se održati krajem jula, tačnije u subotu 29. jula, na lokalitetu Vojle.

 

 

TRADICIONALNI TEFERIČ U BJELIMIĆIMA
Komentari
Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem