Obavijesti

OBILJEŽENA GODIŠNJICA OSLOBAĐANJA BRDA

Brda, autor: Vehid Šišić

U nedjelju, 23. jula 2023. godine, veliki broj demobilisanih boraca, porodica šehida i građana prisustvovali su obilježavanju 28. godišnjice prve velike pobjede Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH) nakon genocida u Srebrenici, u području sela Brda nadomak Kalinovika. Obilježavanje je proteklo dostojanstveno kako i dolikuje, a ovoj časnoj aktivnosti obilježavanja prisustvovali su domoljubi iz Nevesinja, Prozora, Konjica, Bjelimića, kao i sa drugih područja. Fotografije sa samog obilježavanja možete pogledati na sljedećem linku: FOTOGRAFIJE

Inače, tokom 1995. godine borbene aktivnosti koje su se odvijale u rejonu sela Brda bile su u sastavu planiranih borbenih aktivnosti komande 4. korpusa ARBiH.

Pravac Brda bio je pomoćni pravac napada 4. korpusa i na njemu se našla 450. lbr Bjelimići sa pridodatim jedinicama i to jednom četom iz sastava 449. bbr Bijelo Polje i jednom četom iz sastava 446. lbr iz Prozora. U napad su krenule četiri grupe. Pripadnici 446.lbr Prozor napadali su pravcem selo Polje – Svijenča u rejonu Brda. Dvije grupe su se kretale pravcem Dindo – Mašnik – Brdsko greblje. Ove dvije grupe imale su zadatak da se u rejonu Brdskog greblja razdvoje. Jedna grupa je produžila napredovanje u pravcu kote Krst i mjesta gdje se nekada nalazio tenk, a druga od ove dvije grupe napredovala je pravcem Brdsko greblje – Duranova kuća. Treća grupa kretala se pravcem Donje Luko – Ravno brdo. Prvi u napad krenuli su pripadnici 450. lbr na pravcu Krst. U tom momentu, iznad Brdskog greblja, odjeknuo je čuveni glas rahmetli Muse Tinjaka preko megafona: „Četnici, borite se, mi dolazimo…“

Po ovladavanju linijom na pravcu Krst – selo Brda – Svijenča, naše borbene jedinice su nastavile napad u pravcu Sladojinih kuća, Dolina i sela Gornje Luko. U borbenim djelovanjima život je u rejonu sela Polje položio šehid i zlatni ljiljan Žilić Ferid, a teške povrede preživljava rahmetli Emin Imamović-Hamidović. U rejonu sela Brda 20.07.1995 šehidima su postali i Musa Tinjak (pješadijska vatra), Muho Hejub (geler protivpješadijske mine), Rahman Kovačevič i Esmir Nuspahić (granata prilikom čišćenje terena dan kasnije) te Dervo Kašić (pješadijska vatra). Prilikom odbijanja četničkih kontranapada 25.07.1995. šehidom postaje i Mustafa Ćibo.

Oslobodilačka borbena operacija jedinica ARBiH izvedena je poslije izvršenog genocida nad našim narodom u Srebrenici i imala je veliki utjecaj na borbeni moral boraca.

Istina je ključni saveznik pravedne odbrane od agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, i neka istina bude naš saveznik u izgradnji pravednijeg društva u cjelovitoj, nedjeljivoj, suverenoj domovini Bosni i Hercegovini. Neka nam inspiracija budu hrabri borci koji su svojom hrabrošću i odlučnošću pokazali kako se voli i brani svoja domovina.

Neka je vječni rahmet našim šehidima, a nama živima opomena da dostojno nosimo dobijeni amanet u očuvanju naše domovine Bosne i Hercegovine.

OBILJEŽENA GODIŠNJICA OSLOBAĐANJA BRDA
Komentari
Na vrh
Zahvaljujemo Vam na dijeljenju!
Administratori stranice žele Vam ugodan boravak na našem portalu.
Podijelite ovo sa prijateljem